cena 0 Kč za 0 položek

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

( webové stránky společnosti)

Společnost Exatherm, s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČO: 44569301, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C180251 , jako správce osobních údajů ( dále jen společnost), informuje uživatele těchto svých webových stránek www.extherm.cz o shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí, jež vycházejí z následujících skutečností a  přístupů :

1/  tyto webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme,

2/ v případě, že kontaktujete naší společnosti prostřednictvím webových stránek společnosti, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména tyto údaje  - jméno a příjmení, firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, přičemž zpracovány mohou být pouze ty osobní údaje, které nám budou výslovně sděleny,

3/ veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a proto jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování,

4/  takto poskytnuté osobní údaje společnost využije k tomu, abychom mohli reagovat na požadavky zájemců (návštěvníků webových stránek), navázat kontakt a poskytnout požadované informace, nebo pro splnění smlouvy, o jejíž uzavření má subjekt údajů zájem, je smluvní stranou či jedná v jejím zájmu,

5/ poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na vznesené dotazy nebo požadavky, nebo pro uzavření smlouvy jsou smluvním požadavkem ze strany společnosti, a jejich neposkytnutí bude/může znamenat, že společnost nebude na dotazy reagovat či nedojde k uzavření smlouvy,

6/ poskytnuté údaje ( jméno, příjmení a e-mailovou adresu )  může společnost využít  k zaslání obchodních sdělení obsahujících informace o našich službách a produktech, které nabízíme, a které s ohledem na již uzavřené smlouvy či vznesené požadavky vás mohou  zajímat. Toto zpracování, resp. zasílání obchodních sdělení lze kdykoliv odmítnout, což nemá /nebude mít vliv na jiné smluvní vztahy, či na naše povinnosti z těchto smluvních

vztahů. K tomu stačí zaslat žádost ( e mail)  na kontakt, ze kterého bylo obchodní sdělení zasláno, případně na kontakt společnosti uvedený na webových stránkách,

7/  osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost a budou využity pouze v rámci naší společnosti v souvislosti s jejím podnikatelským zaměřením, a to po nezbytnou dobu pro realizaci smluvních vztahů či plnění povinností podle platných právních předpisů        ( daně, účetnictví apod. ).

8/  osoby, jejichž osobní údaje jsou takto zpracovávány, mají široká oprávnění ve vztahu k naší společnosti, která spočívají zejména  v  právu  a) na přístup k osobním údajům                      ( zejména požádat o potvrzení o rozsahu,účelu a době jejich zpracování a zpřístupnění, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí lze požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů), b) na opravu  ( lze požádat o opravu či doplnění údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné), c) na výmaz  ( pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, či zpracování je protiprávní či byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování), nebo to ukládá zákonná povinnost, d) na omezení zpracování údajů ( do doby vyřešení případných sporných nároků) e) vznést námitku proti zpracování (  námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu vždy znamená, že nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány, f) podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna shora uvedená  práva lze uplatnit na kontaktní adrese společnosti  - e-mailové adresa info@exatherm.cz  Stížnost lze podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů  (www.uoou.cz).

9/  v případě, že subjekt údajů bude požadovat jakékoliv vysvětlení ke shora uvedeným skutečnostem či přístupům, může se na společnost obrátit na shora uvedenou kontaktní adresu společnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od  25. 5. 2018.

V  Praze dne 23.5.2018

Exatherm, s.r.o.
Bořivojova 578/35
130 00 Praha 3

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Provozovna:
Pelechov 62
468 22 Železný Brod

info@exatherm.cz
Tel.: 483 346 711

Sídlo:
Bořivojova 878/35
130 00 Praha 3

KONTAKTY

Technické teploměry,
hustoměry
Iveta Patková
patkova@exatherm.cz
Tel.: 483 346 722

Lékařské teploměry
Dagmar Berglová
berglova@exatherm.cz
Tel.:  483 346 721

Kalibrační laboratoř
Bohunka Bismilerová
akl@exatherm.cz
Tel.: 483 346 725

Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.
Copyright © 2013 - EXATHERM
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací

Navrhneme Vám SEO na míru. Vyberte si nejlepší - pneumatiky Barum bravuris 2. Péče o nohy ze značkou Scholl.